รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ

Adobe Acrobat Document รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการของโรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 303.96 KB
Adobe Acrobat Document รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการฝ่ายบริหารทั่วไป   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 414.31 KB
Adobe Acrobat Document รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการห้องสมุด   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 370.34 KB