ข้อมูลเชิงสถิติของการให้บริการ

Adobe Acrobat Document ข้อมูลเชิงสถิติของการให้บริการฝ่ายบริหารทั่วไป   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 248.17 KB
Adobe Acrobat Document ข้อมูลเชิงสถิติของการให้บริการฝ่ายวิชาการ   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 110 KB
Adobe Acrobat Document ข้อมูลเชิงสถิติของการให้บริการห้องสมุด   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 269.62 KB
Adobe Acrobat Document ข้อมูลเชิงสถิติของการให้บริการฝ่ายบุคคล   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 54.68 KB