เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

Adobe Acrobat Document เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.19 MB
Adobe Acrobat Document นโยบายไม่รับของขวัญ ( No Gift Policy )   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 555.51 KB
Adobe Acrobat Document กิจกรรมปลุกจิตสำนึกหรือสร้างวัฒนธรรมองค์กร   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 963.52 KB