ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรมค่ายเสริมสมรรถนะทางคณิตศาสตร์สู่ห้องเรียนพิเศษ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์
โพสเมื่อ : 10 ม.ค. 66
กิจกรรมค่ายทักษะพัฒนาเทคโนโลยี กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โพสเมื่อ : 08 ม.ค. 66
กิจกรรมค่ายนิติรัฐ ทัศนศึกษาเรียนรู้ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
โพสเมื่อ : 08 ม.ค. 66
กิจกรรมฝึกทบทวนให้ความรู้การปฏิบัติงานด้านจราจรให้กับยามและนักศึกษาวิชาทหารจิตอาสาเพื่อเสริมสร้างประสบการณ์ในการปฏิบัติงานด้านจราจรที่ปลอดภัย
โพสเมื่อ : 08 ม.ค. 66
มอบเกียรติบัตรให้แก่นักเรียนผู้ประพฤติดีศรีทช. ด้านความกตัญญู , ด้านคุณธรรมจริยธรรม และด้านการทำประโยชน์เพื่อสังคม และนักเรียนแกนนำ Zero Waste School
โพสเมื่อ : 08 ม.ค. 66
คณะกรรมการประเมินความพร้อมในการพัฒนาอย่างเข้ม ครูผู้ช่วย
โพสเมื่อ : 08 ม.ค. 66
ชุมนุมนักศึกษาวิชาทหารโรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ ปฏิบัติหน้าที่จิตอาสาอำนวยความสะดวกด้านจราจร
โพสเมื่อ : 08 ม.ค. 66
การรับมอบกีตาร์ จาก จ่าสิบเอกกิตติกรณ์ ดาดี และคณะผู้แทนจาก อู่เพชรเกษมการช่าง
โพสเมื่อ : 08 ม.ค. 66
กิจกรรม “ส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่”
โพสเมื่อ : 08 ม.ค. 66
กิจกรรมจิตอาสาพากัน big cleaning day เสริมสร้างสู่โรงเรียนปลอดขยะ Zero Waste Shool
โพสเมื่อ : 08 ม.ค. 66
กิจกรรมติดต่อประสานความร่วมมือกับวิทยาลัยสารพัดช่างสุโขทัย
โพสเมื่อ : 08 ม.ค. 66
กิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor:Y.C) ประจำปีการศึกษา 2565
โพสเมื่อ : 28 ธ.ค. 65
กิจกรรมสานสัมพันธ์ผู้ปกครอง ครู ครูตำรวจ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565
โพสเมื่อ : 25 ธ.ค. 65
กิจกรรมค่ายภาษาจีน 汉语营 2565
โพสเมื่อ : 25 ธ.ค. 65
นางเอวริณ การสันทัด บริจาคเต้นท์ จำนวน 1 หลังให้กับโรงเรียน
โพสเมื่อ : 25 ธ.ค. 65
กิจกรรม Christmas ประจำปี 2565
โพสเมื่อ : 25 ธ.ค. 65
กิจกรรม ค่ายรักษ์ภาษาไทย ครั้งที่ 4 ตอน “ปลุกฝัน ปั้นดาว”
โพสเมื่อ : 22 ธ.ค. 65
นักเรียนโรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมถ์ ร่วมกับทีมบางพะยอมจูเนียร์ พิษณุโลก การแข่งขันฟุตบอล 7 คน รุ่นอายุ 16 ปี คว้าแชมป์ประเทศไทย พร้อมด้วยรางวัลดาวซันโว
โพสเมื่อ : 22 ธ.ค. 65
โครงการประกวดศิลปหัตถกรรมเครื่องปั้นดินเผา หัวข้อ ประติมากรรมดินเผา ได้รับรางวัลชนะเลิศ ประเภททีม และ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ประเภททีม
โพสเมื่อ : 22 ธ.ค. 65
ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เจริญจิตตภาวนา และทำบุญตักบาตร เพื่อถวายพระพรแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา
โพสเมื่อ : 22 ธ.ค. 65