ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรมโครงการค่ายคุณธรรมจริยธรรม"คนดีศรีทช." ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 (อ่าน 3) 27 ม.ค. 65
รับมอบชุดตรวจ ATK เพื่อใช้ในการคัดกรองการติดเชื้อโรคไวรัสโคโรนา ในสถานศึกษา (อ่าน 2) 27 ม.ค. 65
รับมอบรางวัลโล่เกียรติยศและประกาศนียบัตรจากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย (อ่าน 2) 27 ม.ค. 65
ต้อนรับคณะนิเทศสถาบันมหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง (อ่าน 12) 26 ม.ค. 65
กิจกรรมบริจาคหน้ากากอนามัย (อ่าน 14) 25 ม.ค. 65
กิจกรรมสอนเสริมเพิ่มพูนผลสัมฤทธิ์ (อ่าน 12) 25 ม.ค. 65
กิจกรรม ท.ช. ร่วมใจบริจาคโลหิต (อ่าน 11) 25 ม.ค. 65
กิจกรรมมอบรางวัล คนดีศรีท.ช. (อ่าน 24) 24 ม.ค. 65
ยินดีต้อนรับสถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกา ประจำประเทศไทย (อ่าน 21) 24 ม.ค. 65
กิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างครูต้นแบบสอนการเขียนเชิงสร้างสรรค์ (การเขียนบทร้อยกรอง เรื่องสั้น และสารคดี) (อ่าน 19) 24 ม.ค. 65
กิจกรรมการอบรมโครงการการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning (อ่าน 30) 23 ม.ค. 65
ขอขอบคุณ ร้อยตำรวจเอก ชูชาติ สุระโพธา มอบทุนพี่ให้น้อง ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 (อ่าน 30) 23 ม.ค. 65
รางวัลเหรียญทอง ระดับประเทศการประกวดเดี่ยวเครื่องดนตรีไทยและขับร้องระดับชาติ (อ่าน 43) 22 ม.ค. 65
กิจกรรมต้อนรับคณะนิเทศจากคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์ (อ่าน 38) 22 ม.ค. 65
กิจกรรมตรวจเยี่ยม ติดตาม นักเรียนทุนราชประชาสมาสัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ทุนเฉลิมราชกุมารี (อ่าน 30) 22 ม.ค. 65
กิจกรรมปฐมนิเทศครูที่บรรจุเข้ารับราชการใหม่/ครูอัตราจ้าง (อ่าน 26) 22 ม.ค. 65
โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ได้รับการตรวจ Antigen Test Kit (ATK) (อ่าน 33) 21 ม.ค. 65
กิจกรรมการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา (อ่าน 32) 21 ม.ค. 65
กิจกรรมมอบรางวัลครูโรงเรียนทุ่งเลี่ยมชนูปถัมภ์ (อ่าน 26) 21 ม.ค. 65
กิจกรรมกับส่วนราชการในพื้นที่อำเภอทุ่งเสลี่ยม ในการลงฐานรากอนุเสาวรีย์ สมเด็จพระปิยะมหาราช (อ่าน 38) 18 ม.ค. 65
ต้อนรับ พ.ต.ท.กมลฐพัฒน์ ภูสินธนปวรรัช ผกก.สส. สภ.ทุ่งเสลี่ยม (อ่าน 34) 18 ม.ค. 65
ร่วมประชุมการรับการนิเทศติดตามและประเมินผลการปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอำเภอทุ่งเสลี่ยม (อ่าน 27) 18 ม.ค. 65
กิจกรรมทำบุญตักบาตรส่งท้ายปีต้อนรับปีใหม่ 2565 (อ่าน 100) 31 ธ.ค. 64
ประกาศผลการประเมิน ITA ONLINE ประจำปีงบประมาณ 2564 ได้ระดับที่ 3 ระดับ A (อ่าน 89) 31 ธ.ค. 64
กิจกรรมชุมนุมมัคคุเทศก์น้อยเข้าร่วมกิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ (อ่าน 84) 31 ธ.ค. 64
แสดงความยินดีครู ท.ช. ที่ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและ แต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูตำแหน่ง ครูผู้ช่วย (อ่าน 100) 28 ธ.ค. 64
รับรางวัลพิเศษ ประเภทเพลงความเห็นอกเห็นใจของประชาชนที่มีต่อทหารในการปฏิบัติหน้าที่ปกป้องอธิปไตยของชาติ (อ่าน 91) 28 ธ.ค. 64
ยินดีต้อนรับ ครูผู้ช่วย บรรจุใหม่ (อ่าน 82) 28 ธ.ค. 64
กิจกรรมค่ายรักษ์ภาษาไทย “บันเทิง เริงใจ ภาษาไทยสร้างสรรค์” (อ่าน 81) 26 ธ.ค. 64
ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานศึกษาดูงาน ณ วัดพิพัฒน์มงคล อำเภอทุ่งเสลี่ยม จังหวัดสุโขทัย (อ่าน 83) 26 ธ.ค. 64
กิจกรรมการอบรมมารยาทไทยระดับชาติ ครั้งที่ 5 (อ่าน 54) 26 ธ.ค. 64
กิจกรรมวันคริสต์มาส 2021 (อ่าน 71) 25 ธ.ค. 64
ยินดีต้อนรับคุณครูต่างชาติคนใหม่ Ms. Maya Jesnelle Barnes (อ่าน 70) 24 ธ.ค. 64
ตำรวจสถานีตำรวจภูธรทุ่งเสลี่ยม ให้ความรู้นักเรียนโรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ (อ่าน 84) 23 ธ.ค. 64
ชุมนุมมัคคุเทศก์น้อยนำผู้รับการพัฒนารองผู้อำนวยการศึกษาดูงานวัฒนธรรมท้องถิ่น ณ วัดพิพัฒน์มงคล (อ่าน 80) 23 ธ.ค. 64
วงโยธวาทิตเข้าร่วมกีฬาสีนักเรียน โรงเรียนบ้านสามหลัง (อ่าน 73) 23 ธ.ค. 64
สถานศึกษาต้นแบบ โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ (อ่าน 83) 21 ธ.ค. 64
โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ ต้อนรับ ดร.อนันต์ พันนึก ผอ.สพร. สพฐ. (อ่าน 77) 21 ธ.ค. 64
การฝึกอบรมการจัดหาพัสดุและการบันทึกข้อมูลในระบบจัดซื้อจ้าง (อ่าน 75) 21 ธ.ค. 64
รับเกียรติเป็นคณะทำงาน หน่วยพัฒนา สพม.สุโขทัย จาก สพฐ. (อ่าน 84) 19 ธ.ค. 64