รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

Adobe Acrobat Document รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.88 MB
Adobe Acrobat Document เกียรติบัตรการพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี 2565   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 2.14 MB
Adobe Acrobat Document ผลงานการพัฒนาตนเองของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปี 2565   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 760.94 KB