เจ้าหน้าที่ธุรการ/เจ้าหน้าที่

นายสมพงษ์ วิชาราช
เจ้าหน้าที่ธุรการ
เบอร์โทร : 0860022303,0869281703
อีเมล์ : vicharach@gmail.com