กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางสาววฤนดา สืบสุยะ
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1
เบอร์โทร : 0839171251
อีเมล์ : warinda.su@obec.moe.go.th

นายธเนศ มยุรา
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6
เบอร์โทร : 0924076226
อีเมล์ : thanet.ma@obec.moe.go.th

นายสามารถ แจ่มเมธีกุล
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6
เบอร์โทร : 0980096928
อีเมล์ : samart.jae@obec.moe.go.th

นางปารณีย์ พิธาสวัสดิ์
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5
เบอร์โทร : 0953381152
อีเมล์ : paranee.pit@obec.moe.go.th

นายพงศ์ณภัทร นันศิริ
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3
เบอร์โทร : 0936281999
อีเมล์ : pongnapat.n@obec.moe.go.th

นางสาวสุวรรณภา อินมา
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4
เบอร์โทร : 0821696961
อีเมล์ : suwannapa.i@obec.moe.go.th

นางสาวมาริสา เหมันต์
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2
เบอร์โทร : 0987497181
อีเมล์ : marisa.h@obec.moe.go.th

นางสาวกาญจนา วงศ์กรด
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3
เบอร์โทร : 0945308157
อีเมล์ : kanchana.won@obec.moe.go.th

นางสาวนุชนาถ คำบัง
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1
เบอร์โทร : 0899590591
อีเมล์ : nutchanart.p@obec.moe.go.th

นายกฤษณะ สันทะวงศ์
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2
เบอร์โทร : 0995398162
อีเมล์ : kritsana.sant@obec.moe.go.th