ข้อมูลเชิงสถิติของการให้บริการ

Adobe Acrobat Document ข้อมูลเชิงสถิติของการให้บริการห้องสมุดโรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 153.07 KB
Adobe Acrobat Document ข้อมูลเชิงสถิติของการให้ฝ่ายบริหารวิชาการโรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 91.19 KB
Adobe Acrobat Document ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการขอใช้อาคารสถานที่ ปีงบประมาณ 2564   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 96.86 KB