รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ

Adobe Acrobat Document รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการห้องสมุดโรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 138.36 KB
Adobe Acrobat Document สรุปผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการโรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 296.67 KB