แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ

Adobe Acrobat Document ประกาศ โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 156.79 KB
Adobe Acrobat Document ขออนุมัติประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 107.13 KB