Get Adobe Flash player

 

รวมวิดีโอกีฬาภายในโรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ 2560-2561 

 

โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38
โทร 055-659217 โทรสาร 055-659217 ต่อ 12
ติดต่อผู้จัดทำ: kruann.mp@gmail.com