Get Adobe Flash player
IMG 3346

โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์จัดกิจกรรม ทูบีนัมเบอร์วัน สร้างสรรค์เพื่อแม่ แน่วแน่สู่อาเซียน โดยกิจกรรมมีการประกวดการแสดงของนักเรียนโรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ เช่น การเต้น ร้องเพลง เล่นดนตรี เป็นต้น บรรยากาศกิจกรรมเป็นไปอย่างสนุกสนาน ณ หอประชุมโรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2559
รวมภาพกิจกรรม

 

 

โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38
โทร 055-659217 โทรสาร 055-659217 ต่อ 12
ติดต่อผู้จัดทำ: kruann.mp@gmail.com