Get Adobe Flash player
IMG 2666


     นายสุทธิ อาดูร ผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ได้มอบรางวัลแก่นักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขัน พิชัยครอสเวิร์ดเกม เอแม็ท คำคมและซูโดกุ ครั้งที่ 4 จัดการแข่งขันที่จังหวัดอุตรดิตถ์ ได้รับรางวัล ดังนี้

         รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันครอสเวิร์ด ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

         รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันเอแม็ท ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

         รางวัลชมเชย การแข่งขันครอสเวิร์ด ระดับชั้นมัธยมศึกษา ตอนต้น

ณ ลานกิจกรรมโรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2560

 

รวมภาพกิจกรรม

 

 

 

โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38
โทร 055-659217 โทรสาร 055-659217 ต่อ 12
ติดต่อผู้จัดทำ: kruann.mp@gmail.com