Get Adobe Flash player
IMG 4320

     นายสุทธิ อาดูร ผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ได้แสดงความยินดีและมอบรางวัลให้แก่นักเรียนที่ได้รับรางวัลดีเด่นในโครงการ “เธอคือแรงบันดาลใจ” ปีที่ 8 โดยมูลนิธิสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ ณ ลานกิจกรรมโรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์
รวมภาพกิจกรรม

 

 

โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38
โทร 055-659217 โทรสาร 055-659217 ต่อ 12
ติดต่อผู้จัดทำ: kruann.mp@gmail.com