Get Adobe Flash player
แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับชาติในการแข่งขันศิลปหัตถกรรมระดับชาติ ครั้งที่ 68 เขียนโดย Super User 288
โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ได้รับรางวัลชนะเลิศ ในการแข่งขันศิลปหัตถกรรมระดับชาติ ครั้งที่ 68 เขียนโดย Super User 366
โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ ในการแข่งขันศิลปหัตถกรรมครั้งที่ 68 เขียนโดย Super User 433
โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ในการแข่งขันศิลปหัตถกรรมระดับชาติ เขียนโดย Super User 307
โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศในการประกวดแข่งขัน ตามโครงการยุวชนประกันภัย ประจำปี พ.ศ.2561 เขียนโดย Super User 600
โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38
โทร 055-659217 โทรสาร 055-659217 ต่อ 12
ติดต่อผู้จัดทำ: kruann.mp@gmail.com