Get Adobe Flash player
แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์เป็นตัวแทนภาคเหนือในการแข่งขันศิลปหัตถกรรมระดับชาติ ครั้งที่ 67 เขียนโดย Super User 253
โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ได้เข้าร่วมการแข่งขัน พิชัยครอสเวิร์ดเกม เอแม็ท คำคมและซูโดกุ ครั้งที่ 4 เขียนโดย Super User 315
โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์มอบรางวัลให้แก่นักเรียนที่ได้ผลคะแนน O-NET ดีเด่น เขียนโดย Super User 396
โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ได้รับรางวัลดีเด่นในโครงการ “เธอคือแรงบันดาลใจ” ปีที่ 8 เขียนโดย Super User 277
โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ได้ประกาศผลรางวัลการประกวดมารยาทไทย มารยาทงาม สืบสานวัฒนธรรม เขียนโดย Super User 556
โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38
โทร 055-659217 โทรสาร 055-659217 ต่อ 12
ติดต่อผู้จัดทำ: kruann.mp@gmail.com