Get Adobe Flash player
แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ได้ได้รับรางวัลชนะเลิศในการประกวดแข่งขัน ตามโครงการยุวชนประกันภัย ประจำปี พ.ศ.2562 เขียนโดย Super User 113
โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ได้รับรางวัลชนะเลิศ ในการแข่งขันศิลปหัตถกรรมระดับชาติ ครั้งที่ 68 เขียนโดย Super User 627
โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ ในการแข่งขันศิลปหัตถกรรมครั้งที่ 68 เขียนโดย Super User 642
โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ในการแข่งขันศิลปหัตถกรรมระดับชาติ เขียนโดย Super User 493
โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศในการประกวดแข่งขัน ตามโครงการยุวชนประกันภัย ประจำปี พ.ศ.2561 เขียนโดย Super User 865
โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับชาติในการแข่งขันศิลปหัตถกรรมระดับชาติ ครั้งที่ 68 เขียนโดย Super User 522
โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38
โทร 055-659217 โทรสาร 055-659217 ต่อ 12
ติดต่อผู้จัดทำ: kruann.mp@gmail.com