Get Adobe Flash player
แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
ประกาศผลการสอบคัดเลือกเข้ามัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562 เขียนโดย Super User 337
ผลการสอบคัดเลือกเข้าเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2562 เขียนโดย Super User 376
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบเข้ามัธยมศึกษาปีที่1 ปีการศึกษา 2562 เขียนโดย Super User 482
ประกาศรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ มัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2562 เขียนโดย Super User 730
ประกาศโรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ เขียนโดย Super User 368
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างก่อสร้างโรงอาหารหอประชุมแบบ ๑๐๑ล.๒๗(พิเศษ) ปรับปรุงชั้นบนเป็นโรงพลศึกษา เขียนโดย Super User 271
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างก่อสร้างโรงอาหารหอประชุม เขียนโดย Super User 271
ขอเชิญร่วมงาน ประเพณีรดน้ำดำหัว "ปิ๊กบ้านเฮา 61" เขียนโดย Super User 219
ประกาศวันสิ้นสุดการแก้ไขผลการเรียนและกำหนดวันเปิดภาคเรียน เขียนโดย Super User 422
โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38
โทร 055-659217 โทรสาร 055-659217 ต่อ 12
ติดต่อผู้จัดทำ: kruann.mp@gmail.com