Get Adobe Flash player
แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
(Youtube) ผู้บริหาร บุุคลากร นักเรียนโรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ และหน่วยงานส่วนท้องถิ่น ร่วมกันแปรขบวน เขียนโดย Super User 291
ท่านรองผู้อำนวยการชวลิต ทะยะ กล่าวคำอำลาต่อบุคลากรและนักเรียนโรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ เพื่อไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนชัยมงคลพิทยา เขียนโดย Super User 226
ผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์คนใหม่ นายสุทธิ อาดูร แนะนำตัวแก่นักเรียน คณะครูและบุคลากรอย่างเป็นทางการ เขียนโดย Super User 243
ผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ ร่วมพิธีต้อนรับผู้อำนวยการคนใหม่ เขียนโดย Super User 213
โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ยินดีต้อนรับคุณครูต่างประเทศและคุณครูวิทยาศาสตร์คนใหม่ เขียนโดย Super User 208
โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ยินดีต้อนรับครูคนใหม่และนักศึกษาปฏิบัติการสอน เขียนโดย Super User 215
กองลูกเสือโรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ร่วมพิธีถวายบังคมและวางพวงมาลาเนื่องในวันปิยมหาราช เขียนโดย Super User 233
โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์เข้าร่วมมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ เขียนโดย Super User 244
โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์จัดงานรื่นเริง เปรมปรีดิ์ สีสัน วันเกษียณ เพื่อแสดงความยินดีแก่คุณครูเกษียณอายุราชการประจำปี 2559 เขียนโดย Super User 286
โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ได้จัดการอบรมเชิงปฏิบัติ การจัดการเรียนรู้ STEM Education เขียนโดย Super User 240
โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38
โทร 055-659217 โทรสาร 055-659217 ต่อ 12
ติดต่อผู้จัดทำ: kruann.mp@gmail.com