Get Adobe Flash player
แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์จัดนิทรรศการแหล่งเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา ในงาน “ทุ่งเสลี่ยมหลอมดวงใจถวายอาลัยตามรอยเท้าพ่อ” เขียนโดย Super User 400
โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์จัดกิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์ขึ้นในโครงการพัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2559 เขียนโดย Super User 262
โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์จัดกิจกรรมค่ายคอม ประจำปีการศึกษา 2559 เขียนโดย Super User 366
โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์พร้อมใจจัดงานทอดผ้าป่าสามัคคีตามทำเนียมประเพณีของโรงเรียน เขียนโดย Super User 314
โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ จัดพิธีเข้าประจำกองและประดับอินทรธนูลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ เขียนโดย Super User 269
โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ได้จัดการเลือกตั้งประธานนักเรียน ผู้สมัครประธานนักเรียนได้หาเสียงและนำเสนอนโยบายและสโลแกนในการบริหารโรงเรียน เขียนโดย Super User 374
โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ได้มอบเกียรติบัตรให้แก่นักเรียนและครูผู้สอนในการแข่งขันการประกวดมารยาทไทยระดับมัธยมศึกษาตอนต้น เขียนโดย Super User 195
สภากาชาดไทย หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ สำนักงานบรรเทาทุกข์ และประชานามัยพิทักษ์ ได้มาให้บริการแก่ประชาชนในอำเภอทุ่งเสลี่ยม เขียนโดย Super User 202
โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์จัดกิจกรรมสานสัมพันธ์ ผู้ปกครอง ครู ตำรวจ เขียนโดย Super User 279
โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์จัดกิจกรรมการอยู่ค่ายพักแรมยุวกาชาด ระดับ 3 ประจำปีการศึกษา 2559 เขียนโดย Super User 334
โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38
โทร 055-659217 โทรสาร 055-659217 ต่อ 12
ติดต่อผู้จัดทำ: kruann.mp@gmail.com