Get Adobe Flash player
แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ร่วมกับสถานีภูธรทุ่งเสลี่ยมดำเนินการตรวจสอบสารเสพติด เขียนโดย Super User 312
โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ร่วมการฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ เขียนโดย Super User 190
โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์จัดกิจกรรมในวันงดดื่มสุราแห่งชาติ ประจำปี 2560 เขียนโดย Super User 172
ลูกเสือโรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์จัดพิธีสวนสนามเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2560 เขียนโดย Super User 181
โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์นำนักเรียนเข้าร่วมงานชุมนุมยุวกาชาด 4 ภูมิภาค ภาคเหนือ ประจำปี 2560 เขียนโดย Super User 172
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์จัดกิจกรรมในวันสุนทรภู่ ประจำปี 2560 เขียนโดย Super User 244
โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์เป็นสถานที่ในการจัดพิธีมอบถุงพระราชทานให้แก่ประชาชน เขียนโดย Super User 158
โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์จัดกิจกรรมในวันต่อต้านยาเสพติดโลก 2560 เขียนโดย Super User 214
นักเรียนและคุณครูโรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ร่วมกิจกรรมในวันต่อต้านยาเสพติดโลก เขียนโดย Super User 193
โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์จัดพิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2560 เขียนโดย Super User 219
โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38
โทร 055-659217 โทรสาร 055-659217 ต่อ 12
ติดต่อผู้จัดทำ: kruann.mp@gmail.com