Get Adobe Flash player
แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ได้มอบเกียรติบัตรให้แก่นักเรียนและครูผู้สอนในการแข่งขันการประกวดมารยาทไทยระดับมัธยมศึกษาตอนต้น เขียนโดย Super User 116
สภากาชาดไทย หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ สำนักงานบรรเทาทุกข์ และประชานามัยพิทักษ์ ได้มาให้บริการแก่ประชาชนในอำเภอทุ่งเสลี่ยม เขียนโดย Super User 113
โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์จัดกิจกรรมสานสัมพันธ์ ผู้ปกครอง ครู ตำรวจ เขียนโดย Super User 168
โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์จัดกิจกรรมการอยู่ค่ายพักแรมยุวกาชาด ระดับ 3 ประจำปีการศึกษา 2559 เขียนโดย Super User 225
ผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปภัมถ์มอบเกียรติบัตรให้แก่นักเรียนที่ได้รางวัลในการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66 เขียนโดย Super User 197
โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในการนำนักเรียนเข้าร่วมโครงการพัฒนาเพื่อแบ่งปันที่ยิ่งใหญ่ เขียนโดย Super User 146
โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ ได้มอบของที่ระลึกแก่เจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรที่ได้อำนวยความสะดวกให้กับทางเรียน เขียนโดย Super User 140
โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์เป็นสถานที่จัดกิจกรรมวันครู ครั้งที่ 61 เขียนโดย Super User 207
โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์จัดโครงการเหมืองสวยน้ำใส ห่วงใยชุมชน เขียนโดย Super User 160
ท่านรองผู้อำนวยการจักกิต อุทรณ์และท่านรองผู้อำนวยการปิยวุฒิ ล่องชูผล กล่าวคำอำลาต่อบุคลากรและนักเรียนโรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ เขียนโดย Super User 124
โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38
โทร 055-659217 โทรสาร 055-659217 ต่อ 12
ติดต่อผู้จัดทำ: kruann.mp@gmail.com