Get Adobe Flash player
แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ได้ดำเนินการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา เขียนโดย Super User 211
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ได้จัดกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2560 เขียนโดย Super User 264
โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ได้ดำเนินการปรับปรุงลานจอดรถรับส่ง เขียนโดย Super User 180
โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติและวันอาเซียน ประจำปี 2560 เขียนโดย Super User 258
นักเรียนโรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์เช้าร่วมโครงการปลูกป่า บวชป่า รักษาสิ่งแวดล้อม เขียนโดย Super User 200
โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปภัมภ์ยินดีต้อนรับครูบรรณารักษ์คนใหม่ เขียนโดย Super User 176
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาภาษาไทย โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ ได้จัดกิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2560 เขียนโดย Super User 243
โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์จัดงานเฉลิมฉลองพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยรางกูร เขียนโดย Super User 227
โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์จัดกิจกรรมพี่พาน้องไปวัด เนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา เขียนโดย Super User 339
โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์จัดการแข่งขันกีฬาภายใน ประจำปีการศึกษา 2560 เขียนโดย Super User 390
โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38
โทร 055-659217 โทรสาร 055-659217 ต่อ 12
ติดต่อผู้จัดทำ: kruann.mp@gmail.com