Get Adobe Flash player
แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ยินดีต้อนรับคุณครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศคนใหม่ เขียนโดย Super User 176
โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ยินดีต้อนรับคุณครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษาคนใหม่ เขียนโดย Super User 166
โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์รับการแนะแนวจากมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เขียนโดย Super User 171
โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ยินดีต้อนรับคุณครูต่างชาติคนใหม่ เขียนโดย Super User 209
ผู้อำนวยการสถานศึกษา คณะครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนโรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ร่วมถวายดอกไม้จันทร์ เขียนโดย Super User 179
โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ยินดีต้อนรับคุณครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยคนใหม่ เขียนโดย Super User 182
โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ได้ดำเนินกิจกรรมโครงการพัฒนาทักษะชีวิตนักเรียน เขียนโดย Super User 267
คุณครูและนักเรียนโรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ร่วมกันบริจาคโลหิตแก่สภากาชาดไทย เขียนโดย Super User 227
โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ได้บันทึกข้อตกลงทางวิชาการ(MOU) ระหว่าง สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา เขียนโดย Super User 185
โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ได้จัดกิจกรรมสานสัมพันธ์ผู้ปกครอง ครู ครูตำรวจ ประจำปีการศึกษา 2560 เขียนโดย Super User 212
โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38
โทร 055-659217 โทรสาร 055-659217 ต่อ 12
ติดต่อผู้จัดทำ: kruann.mp@gmail.com