Get Adobe Flash player
แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์จัดกิจกรรมพี่พาน้องไปวัด เนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา เขียนโดย Super User 280
โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์จัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 66 พรรษา เขียนโดย Super User 229
โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์จัดกิจกรรมกีฬาสีภายใน 2561 เขียนโดย Super User 448
โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ร่วมกับสภ.ทุ่งเสลี่ยมจัดกิจกรรมรณรงค์ หยุดการพนัน รู้ทัน ไม่เล่นพนันบอล เขียนโดย Super User 326
โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์จัดกิจกรรมไหว้ครู 2561 เขียนโดย Super User 342
โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ เข้าร่วมกิจกรรมการประกวดแอนิเมชั่นอินโฟกราฟิก เขียนโดย Super User 217
โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ เข้าร่วมกิจกรรม ช่วยชุมชนเทศบาลทุ่งเสลี่ยม ปลูกหญ้าแฝก เขียนโดย Super User 184
โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์จัดกิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก เขียนโดย Super User 439
โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์เข้าร่วมกิจกรรมวันต้นไม้ ประจำปีของชาติ เขียนโดย Super User 242
โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์เป็นตัวแทนภาคเหนือในการแข่งขันศิลปหัตถกรรมระดับชาติ ครั้งที่ 67 เขียนโดย Super User 319
โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38
โทร 055-659217 โทรสาร 055-659217 ต่อ 12
ติดต่อผู้จัดทำ: kruann.mp@gmail.com