Get Adobe Flash player
แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาภาษาไทย โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ ได้จัดกิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2560 เขียนโดย Super User 102
โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์จัดงานเฉลิมฉลองพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยรางกูร เขียนโดย Super User 85
โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์จัดกิจกรรมพี่พาน้องไปวัด เนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา เขียนโดย Super User 94
โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์จัดการแข่งขันกีฬาภายใน ประจำปีการศึกษา 2560 เขียนโดย Super User 192
โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ร่วมกับสถานีภูธรทุ่งเสลี่ยมดำเนินการตรวจสอบสารเสพติด เขียนโดย Super User 96
โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ร่วมการฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ เขียนโดย Super User 60
โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์จัดกิจกรรมในวันงดดื่มสุราแห่งชาติ ประจำปี 2560 เขียนโดย Super User 57
ลูกเสือโรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์จัดพิธีสวนสนามเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2560 เขียนโดย Super User 51
โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์นำนักเรียนเข้าร่วมงานชุมนุมยุวกาชาด 4 ภูมิภาค ภาคเหนือ ประจำปี 2560 เขียนโดย Super User 52
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์จัดกิจกรรมในวันสุนทรภู่ ประจำปี 2560 เขียนโดย Super User 65
โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38
โทร 055-659217 โทรสาร 055-659217 ต่อ 12
ติดต่อผู้จัดทำ: kruann.mp@gmail.com