Get Adobe Flash player
แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ได้เข้าร่วมการแข่งขันทักษะภาษาจีน ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ เขียนโดย Super User 136
โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ได้รับรางวัลดีเด่น โครงการ”เธอ คือ แรงบันดาลใจ” ปีที่ 8 เขียนโดย Super User 122
โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์จัดกิจกรรมงานเปิดโลกวิชาการ “Open House 2018” เขียนโดย Super User 187
โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์จัดกิจกรรมงานปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2560 เขียนโดย Super User 310
โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ร่วมกับสถานีตำรวจภูธรทุ่งเสลี่ยมดำเนินกิจกรรมการติดตามตรวจสอบสารเสพติด เขียนโดย Super User 124
กลุ่มสาระการงานอาชีพฯ(คอมพิวเตอร์) โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ จัดกิจกรรมการประกวดโครงงาน IS เขียนโดย Super User 121
โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์เข้าร่วมการแข่งขันวงโฟล์คซอง งานมนุษยศาสตร์วิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เขียนโดย Super User 87
โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์จัดการประชุมชี้แจงการดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินวิทยฐานะแนวใหม่ เขียนโดย Super User 86
โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์จัดกิจกรรม “สานสัมพันธ์ผู้ครอง ครู ครูตำรวจ” เขียนโดย Super User 108
สถานศึกษาในเขตอำเภอทุ่งเสลี่ยมร่วมกันจัดงาน “วันครู” ประจำปี 2561 ณ โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ เขียนโดย Super User 128
โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38
โทร 055-659217 โทรสาร 055-659217 ต่อ 12
ติดต่อผู้จัดทำ: kruann.mp@gmail.com