Get Adobe Flash player
ประกาศรายชื่อและเลขประจำตัวนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1และ4 ปีการศึกษา 2564

 

pakanm11

 

 

 

คลิกตามลิงค์นี้ได้เลย https://drive.google.com/file/d/1Ru_YHs6kmryuvX_S5YG9uCQ9yRmoXRe9/view?fbclid=IwAR1vwBtWiERnhwfncl8rYyS5ds42nFQGDJ7UxSKRTWxtDhfiszrU73nkpNg

 

pakanm44

 

 

คลิกที่ลิงค์นี้ได้เลย https://drive.google.com/file/d/18w62eEkvCOM3WZDeRra4kwybQcZm_Le9/view?fbclid=IwAR2f1cVZWKVSmCIDYz534Uch7OTdMOQvv29Bqy6Y_TrANCkQQFfam3b_6BE

โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38
โทร 055-659217 โทรสาร 055-659217 ต่อ 12
ติดต่อผู้จัดทำ: kruann.mp@gmail.com