Get Adobe Flash player

 

โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์รับสมัครนักเรียนระบบออนไลน์ 

 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2563 

 

ในวันที่ 3 - 12 พฤษภาคม 2563 วันสอบ วันรับรายงานตัว 

 

และวันมอบตัว ตาม สพฐ.กำหนด จะแจ้งให้ทราบภายหลัง 

 

online163

โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38
โทร 055-659217 โทรสาร 055-659217 ต่อ 12
ติดต่อผู้จัดทำ: kruann.mp@gmail.com