Get Adobe Flash player

patcim

 

 

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักเรียน

 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2562 เพื่อให้นักเรียนและครูได้สร้างความรักความผูกพันต่อกัน

 

และแสดงความยินดีแก่นักเรียนที่สำเร็จการศึกษา จัดขึ้น ณ หอประชุม(ใหม่)โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์

 

 

คลิกดูรูปกิจกรรม

โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38
โทร 055-659217 โทรสาร 055-659217 ต่อ 12
ติดต่อผู้จัดทำ: kruann.mp@gmail.com