Get Adobe Flash player

pac

วันที่ 20 ธันวาคม 2562 นายสุทธิ อาดูร ผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ประชุมคณะกรรมการ

 

ดำเนินงานและคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 69 (กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)

 

เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมสะเลียม

 

ภาพกิจกรรม

โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38
โทร 055-659217 โทรสาร 055-659217 ต่อ 12
ติดต่อผู้จัดทำ: kruann.mp@gmail.com