Get Adobe Flash player

595

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2562 โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์นำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขัน


ชิงถ้วยรางวัลพระปัญญาครโมลี เจ้าคณะจังหวัดอุตรดิตถ์และทุนการศึกษาจาก


มูลนิธิโรงเรียนพิชัยในรายการ
พิชัยครอสเวิร์ด เอแม็ทคำคม ซูโดกุและคิดเลขเร็ว


ครั้ง
ที่ 6” ณ หอประชุมภักดิ์กมล โรงเรียนพิชัย อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์

โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38
โทร 055-659217 โทรสาร 055-659217 ต่อ 12
ติดต่อผู้จัดทำ: kruann.mp@gmail.com