Get Adobe Flash player

77357

 

วันที่ 21 พฤศจิกายน 2562 นายสุดเขต สวยสม ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38

 

ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ ณ ห้องผู้อำนวยการฯ

 

คลิกดูรูปภาพกิจกรรม

โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38
โทร 055-659217 โทรสาร 055-659217 ต่อ 12
ติดต่อผู้จัดทำ: kruann.mp@gmail.com