Get Adobe Flash player

 

kato

วันที่ 11 พฤศจิกายน 2562 นายสุทธิ อาดูร ผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ 

  

 

นำคณะครูและนักเรียนโรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์จำนวน 145 คน เข้าร่วมกิจกรรมขบวน

 

 

แห่ประเพณีลอยกระทง เผาเทียน เล่นไฟ ประจำปี 2562 บริเวณอุทยานประวัติศาสตร์

 

 

สุโขทัย จังหวัดสุโขทัย

 

 

คลิกดูรูปภาพกิจกรรม

 

โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38
โทร 055-659217 โทรสาร 055-659217 ต่อ 12
ติดต่อผู้จัดทำ: kruann.mp@gmail.com