Get Adobe Flash player

 tong

 

วันที่ 23 กันยายน 2562 โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์จัดพิธีมุทิตาจิต


เกษียณอายุราชการได้แก่นางถุงเงิน
วิศิษฏจินดา และนายสมชาย รัตนพันธ์


เพื่อเป็นการเคารพเชิดชูแด่ครูที่เกษียณอายุราชการในปี 2562


จัดขึ้น ณ ลานหน้าอาคาร 3

 

รูปภาพกิจกรรม

โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38
โทร 055-659217 โทรสาร 055-659217 ต่อ 12
ติดต่อผู้จัดทำ: kruann.mp@gmail.com