Get Adobe Flash player

S  1687628

 

วันที่ 17-18 สิงหาคม 2562 โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ ส่งนักเรียนเข้าร่วมแข่งขัน 3 เกมเป็นหนึ่ง


ครอสเวิร์ดเกม เอแม็ท และคำคม ในแม็กซ์พลอยส์ ทริปเบิ้ลเกม ชิงแชมป์ภาคเหนือ ครั้งที่ 5


ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ครอสเวิร์ด ม.ปลาย และ รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 คำคม


ม.ปลาย ณ ศูนย์การค้าเซ็ลทรัลพลาซา พิษณุโลก

 

 

 

 

ภาพกิจกรรม

 

 

โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38
โทร 055-659217 โทรสาร 055-659217 ต่อ 12
ติดต่อผู้จัดทำ: kruann.mp@gmail.com