Get Adobe Flash player
 scot

     วันที่ 1 กรกฎาคม 2562 โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์จัดกิจกรรมวันสถาปณาลูกเสือแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2562 เพื่อแสดงความเคารพกล่าวปฏิญาณและเดินสวนสนามของลูกเสือ พร้อมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว พระผู้พระราชทาน กำเนิดลูกเสือไทย จัดขึ้นณ สนามกีฬา โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์

รวมภาพกิจกรรม

 

โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38
โทร 055-659217 โทรสาร 055-659217 ต่อ 12
ติดต่อผู้จัดทำ: kruann.mp@gmail.com