Get Adobe Flash player
 

IMG 4957
     วันที่ 13 มิถุนายน 2562 นำโดยนายสุทธิ อาดูร ผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์

พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษา จัดพิธีไหว้ครู ปีการศึกษา 2562
เพื่อให้นักเรียนได้รำลึกถึงความรักความปรารถนาดีที่มีต่อนักเรียน จัดขึ้น ณ หอประชุม
โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์

รวมภาพกิจกรรม

โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38
โทร 055-659217 โทรสาร 055-659217 ต่อ 12
ติดต่อผู้จัดทำ: kruann.mp@gmail.com