Get Adobe Flash player
d8

     นักเรียนและคุณครูโรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ร่วมกิจกรรมในวันต่อต้านยาเสพติดโลก โดยร่วมเดินขบวนรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด ส่งโปสเตอร์เข้าประกวดในกิจกรรมคำขวัญยาเสพติดและนักเรียนประจำวงดนตรีโรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ได้แสดงดนตรีวงโยธวาธิต  โดยการแสดงป้ายต่อต้านยาเสพติดและให้เกี่ยวกับเรื่องโทษของยาเสพติด ณ ลานกิจกรรมโรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2562 
รวมภาพกิจกรรม

โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38
โทร 055-659217 โทรสาร 055-659217 ต่อ 12
ติดต่อผู้จัดทำ: kruann.mp@gmail.com