Get Adobe Flash player
a14
โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์จัดกิจกรรมเปิดโลกการศึกษา สร้างปัญญา เด็กทุ่งเสลี่ยม
"Open House เปิดโลกวิชาการ" ประจำปีการศึกษา 2561 ภายในงานประกอบไปด้วย
การจัดบูทในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ 8 กลุ่ม พร้อมทั้งจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการประเภทต่างๆ การขายสินค้าของนักเรียนในตลาดประชารัฐ ทช. การแข่งขันทูบีนัมเบอร์วัน
ไอดอล และอื่นๆ อีกมากมาย จัดขึ้นเมื่อวันที่  31 มกราคม 2561  
 
รวมภาพกิจกรรม

โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38
โทร 055-659217 โทรสาร 055-659217 ต่อ 12
ติดต่อผู้จัดทำ: kruann.mp@gmail.com