Get Adobe Flash player
0062

     
โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์จัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 66 พรรษา ร่วมแสดงพลังความจงรักภักดี ถวายพระพรชัยมงคล
และถวายพระราชกุศลอย่างพร้อมเพรียงกัน 
 เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2561 
รวมภาพกิจกรรม

โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38
โทร 055-659217 โทรสาร 055-659217 ต่อ 12
ติดต่อผู้จัดทำ: kruann.mp@gmail.com