Get Adobe Flash player

 

5

     กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์
จัดกิจกรรมกีฬาสีภายใน "เหลือ แดง เกมส์" ประจำปี 2561 โดยมีกิจกรรมต่างๆ เช่น การจัดขบวนสีต่างๆ การเชียร์ของสแตนเชียร์ การแข่งกีฬาสีประเภทต่างๆ เป็นต้น เมื่อวันที่ 3 - 6 มิถุนายน 2561 ณ สนามกีฬาโรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์
รวมภาพกิจกรรม

โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38
โทร 055-659217 โทรสาร 055-659217 ต่อ 12
ติดต่อผู้จัดทำ: kruann.mp@gmail.com