Get Adobe Flash player
13


     นางสาวพัชราภรณ์ อินติ๊บ คณะครูและนักศึกษาวิชาทหารจิตอาสา
รด.ปี1(ชาย)+รด.ปี2(ชาย,หญิง) โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ เข้าร่วมกิจกรรม
ช่วยชุมชนเทศบาลทุ่งเสลี่ยม ปลูกหญ้าแฝก เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2561
ณ ข้างลำน้ำแม่มอก (ฝั่งตรงข้ามกาดฮิมต้า) อำเภอทุ่งเสลี่ยม จังหวัดสุโขทัย

รวมภาพกิจกรรม

โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38
โทร 055-659217 โทรสาร 055-659217 ต่อ 12
ติดต่อผู้จัดทำ: kruann.mp@gmail.com