Get Adobe Flash player
โรงเรียนปลอดบุหรี่ ๑๘๐๕๓๑ 0051

     โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ จัดกิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก 2561
"World No Tobacco Day" ผู้อำนวยการ คณะครู และนักเรียน
ร่วมกันจัดกิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก เพื่อกระตุ้นให้นักเรียนตระหนักถึงโทษ
พิษของบุหรี่ เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2561 ณ โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์
รวมภาพกิจกรรม

โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38
โทร 055-659217 โทรสาร 055-659217 ต่อ 12
ติดต่อผู้จัดทำ: kruann.mp@gmail.com