Get Adobe Flash player
S  4490005 resize


     นายชาตรี รูปสง่า นางสาวพัชราภรณ์ อินติ๊บและนักศึกษาวิชาทหารจิตอาสาโรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ เข้าร่วมกิจกรรมวันต้นไม้ ประจำปีของชาติ ร่วมปลูกป่าภายใต้โครงการประชารัฐร่วมใจ ปลูกต้นไม้ให้แผ่นดินเมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2561
ณ บริเวณป่าสงวนแห่งชาติท้องที่ป่าชุมชนบ้านท่าต้นธง หมู่ที่ 1 ตำบลไทยชนะศึก
อำเภอทุ่งเสลี่ยม จังหวัดสุโขทัย

รวมภาพกิจกรรม

โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38
โทร 055-659217 โทรสาร 055-659217 ต่อ 12
ติดต่อผู้จัดทำ: kruann.mp@gmail.com