Get Adobe Flash player
IMG 6561


     โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์จัดกิจกรรมงานปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โดยมีกิจกรรมีการบูม การมอบของขวัญเพื่อแสดงความยินดี การมอบรางวัล ครูอาจารย์อวยพรและผูกข้อมือเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่นักเรียน ท่ามกลางบรรยากาศแห่งความสุข ความภูมิใจและเสียงหัวเราะ เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561 ณ โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์

 

รูปภาพเพิ่มเติม : www.facebook.com/thungsaliamchanupathamSchool

 

  

 

 

รวมภาพกิจกรรม

 

 

 

โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38
โทร 055-659217 โทรสาร 055-659217 ต่อ 12
ติดต่อผู้จัดทำ: kruann.mp@gmail.com