Get Adobe Flash player
55042


     โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์เป็นตัวแทนภาคเหนือในการแข่งขันศิลปหัตถกรรมระดับชาติ ครั้งที่ 67 จำนวน 6 รายการ ระหว่างวันที่ 10-13 กุมภาพันธ์ 2561 ได้รับรางวัล ดังนี้

   - การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 

ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง

   - การประกวดารยาทไทย ม.4-ม.6

ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน

   - การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 

ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน

   - การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.4-ม.6

ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง

   - การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3

ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศอับดับที่ 1

   - การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3

ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองชนะเลิศ

 

 

รูปภาพเพิ่มเติม : www.facebook.com/thungsaliamchanupathamSchool

 

รวมภาพกิจกรรม

 

 

 

 

d19_02_2561_Silapa   

โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38
โทร 055-659217 โทรสาร 055-659217 ต่อ 12
ติดต่อผู้จัดทำ: kruann.mp@gmail.com