Get Adobe Flash player
IMG 5140

     นายสุทธิ  อาดูร ผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ และหัวหน้าฝ่ายงานต่าง ๆ รับการติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาจากคณะศึกษาธิการจังหวัดสุโขทัย ณ ห้องประชุมภูมิภิรมณ์ โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561
รวมภาพกิจกรรม

 

 

 

โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38
โทร 055-659217 โทรสาร 055-659217 ต่อ 12
ติดต่อผู้จัดทำ: kruann.mp@gmail.com