Get Adobe Flash player
IMG 5106

     โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ได้รับรางวัลดีเด่น โครงการ”เธอ คือ แรงบันดาลใจ” ปีที่ 8 โดยมูลนิธิสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ ได้มอบเงินสนับสนุนโครงการ ทุนการศึกษาสำหรับนักเรียน 20,000 บาท เงินรางวัลสำหรับสถาบันการศึกษา 10,000 บาท เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ห้องประชุมภูมิภิรมณ์ โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์
รวมภาพกิจกรรม

 

 

 

โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38
โทร 055-659217 โทรสาร 055-659217 ต่อ 12
ติดต่อผู้จัดทำ: kruann.mp@gmail.com