Get Adobe Flash player
S  56672259


     ครูเฉลิมชัย  ไกลทุกข์นำเข้าร่วมการแข่งขันดนตรีวงโฟล์คซอง งานมนุษยศาสตร์วิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม โดยได้นำนักเรียนเข้าร่วมจำนวน 3 ทีม ได้รับรางวัลดังนี้

          ทีมผสม(ม.ต้น/ม.ปลาย) ได้รับรางวัลชนะเลิศ

          ทีม ม.ปลาย ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ

          ทีม ม.ปลาย ได้รับรางวัล รองชนะเลิศ อันดับ 2

รวมภาพกิจกรรม

 

 

 

โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38
โทร 055-659217 โทรสาร 055-659217 ต่อ 12
ติดต่อผู้จัดทำ: kruann.mp@gmail.com