Get Adobe Flash player
IMG 5744

     โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์จัดการประชุมชี้แจงการดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินวิทยฐานะแนวใหม่ โดยมี ดร.มนตรี คงเจริญ ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์  เป็นวิทยากร เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2561 ณ ห้องประชุมสะเลียม โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์
รวมภาพกิจกรรม

 

 

 

โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38
โทร 055-659217 โทรสาร 055-659217 ต่อ 12
ติดต่อผู้จัดทำ: kruann.mp@gmail.com