Get Adobe Flash player
IMG 5378

     นายสุทธิ  อาดูร ผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม “สานสัมพันธ์ผู้ปกครอง ครู ครูตำรวจ” ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2561 ณ หอประชุมโรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์
รวมภาพกิจกรรม

 

 

 

โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38
โทร 055-659217 โทรสาร 055-659217 ต่อ 12
ติดต่อผู้จัดทำ: kruann.mp@gmail.com