Get Adobe Flash player
IMG 9730


     นายสุทธิ  อาดูร ผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ ประธานในพิธีเปิดกิจกรรม โครงการพัฒนาทักษะชีวิตนักเรียน เพื่อดำเนินการคุ้มครองและช่วยเหลือแก้ไขปัญหานักเรียนที่เสี่ยงและมีพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ ณ ห้องประชุมเสลี่ยม โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2560

รูปภาพเพิ่มเติม: https://goo.gl/JUNsCr

รวมภาพกิจกรรม

 

 

 

โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38
โทร 055-659217 โทรสาร 055-659217 ต่อ 12
ติดต่อผู้จัดทำ: kruann.mp@gmail.com