Get Adobe Flash player
IMG 8844

     โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ได้บันทึกข้อตกลงทางวิชาการ(MOU) ระหว่าง สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยโรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 และสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา โดยวิทยาลัยการอาชีพศรีสัชนาลัย และได้เริ่มโครงการส่งเสริมทักษะชีวิตและทักษะอาชีพเพื่อเตรียมความพร้อมเด็กไทย 4.0 สู่การเป็นผู้ประกอบการรุ่นเยาว์ ณ โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2560
รวมภาพกิจกรรม

 

 

โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38
โทร 055-659217 โทรสาร 055-659217 ต่อ 12
ติดต่อผู้จัดทำ: kruann.mp@gmail.com