Get Adobe Flash player
IMG 0067

     นายสุทธิ อาดูร ผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติและวันอาเซียน ประจำปี 2560 ณ โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2560
รวมภาพกิจกรรม

 

 

โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38
โทร 055-659217 โทรสาร 055-659217 ต่อ 12
ติดต่อผู้จัดทำ: kruann.mp@gmail.com